top of page

הסבר על השיעורים בסטודיו

שיעור יוגה רכה 

 בימי ראשון בבוקר מתקיים שיעור בהנחיית יונת שנקרא יוגה רכה. שיעור זה  מתאים לתלמידים/ות אחרי שיעור יוגה טיפולית המעונינים לחזור בהדרגה לתרגול, למתרגלים/ות מבוגרים ולמעונינים בתרגול רך.

התרגול מתקיים בימי ראשון בין השעות 8:30-10:00 והוא בעלות של כרטיסיה רגילה.

*

תרגול משותף

בימי שני וחמישי בין השעות 6:00-7:30 מתקיים תרגול משותף בזום עם אוהד.

תרגול זה הוא תרגול בסדר תנוחות קלאסי הכולל את כל התנוחות הנלמדות בסדר הררכי.

השיעורים מתחלקים לפי שבועות (תנוחות עמידה, כפיפות קדימה, כפיפות לאחור וכו).

תרגול זה מתאפיין בכך שההנחיה היחידה היא שם התנוחה והתרגול משותף.

שני וחמישי בין השעות 6:00-7:30 עם אוהד

בעלות כרטיסיה רגילה.

*

שיעור מתחילים

שיעורי המתחילים מתאימים למתרגלים חדשים או מתרגלי יוגה משיטות אחרות המעונינים ללמוד את השפה של שיטת איינגר.

שיעור המתחילים מתמקד בתנוחות העמידה.
השיעורים בימי ראשון בשעה 18:00 ושלישי בשעה 8:30 מועברים על ידי אוהד

השיעור ביום רביעי בשעה 19:00 מועבר על ידי גליה.

שיעורים אלו הם בעלות כרטיסיה רגילה

*

שיעור לכל הרמות

 שיעור זה מתאים ומותאם לרמות השונות (מתחילים, ממשיכים ומתקדמים) שיעור זה אינו מתאים למתרגלי יוגה טיפולית.

השיעור בימי שני בשעה 18:00 מועבר על ידי יונת

השיעור בימי חמישי בשעה 18:30 מועבר על ידי נועה

השיעור בימי שישי בשעה 8:30 מועבר על ידי אוהד

שיעורים אלו הם בעלות כרטיסיה רגילה

*

שיעור יוגה טיפולית

שיעור זה הינו שיעור אישי בתוך קבוצה. השיעור מתאים לתלמידים הזקוקים להנחייה אישית בנוגע לבעיה ספציפית איתה הם מתמודדים (בעיות גב, ברכיים, לחץ דם, חרדות, פוריות וכו), השיעור מתנהל בקבוצה תחת ההנחיה של אוהד ואיתו אסיסטנטים המסייעים לכל תלמיד בתרגול האישי שלו.

לכל תלמיד נבנה תרגול אישי עם דגשים אישים בהתאם למצבו.

השיעורים מתקיימים בימי ראשון ושלישי בין השעות 16:00-17:45 ומועברים על ידי אוהד ואסיסטנטים.

השיעור מחויב ב- 4 מפגשים ברצף (העדרות מחויבת בתשלום),

ההשתתפות היא תחת האישור של אוהד.

שיעורים אלו הם תחת כרטיסיה נפרדת של שיעור טיפולי.

*

שיעור נשים


שיעור זה הוא לנשים בלבד, ועוסק בתרגול יוגה רגיל ותרגול יוגה מותאם לאישה.

השיעור הוא תחת כרטיסיה רגילה

שיעור זה מועבר בימי חמישי בשעה 16:45 על ידי נועה (עד שסילבי תשוב להוראה)

*

שיעור ממשיכים

שיעור זה מתאים לתלמידים אשר סימו את שלב ההנחייה של שיעור מתחילים.

שיעור זה עוסק במשפחות תנוחות אחרות משיעור מתחילים ומחולק ל- 4 שבועות

שבוע ראשון תנוחות עמידה, שבוע שני תנוחות ישיבה וכפיפות קדימה, שבוע שלישי – כפיפות לאחור, שבוע רביעי – תנוחות רסטורטיביות ומבוא לפרניימה

שיעור זה מתקיים בימי ראשון בין השעות 19:45-21:15 ומועבר על ידי אוהד

שיעור זה הוא תחת כרטיסיה רגילה.

ניתן להצטרף לשיעור זה לאחר קבלת אישור.

*

 

שיעור מתקדמים

שיעור זה מיועד לתלמידים מתקדמים ותלמידי קורס מורים. שיעור זה שהוא בן שעתיים עוסק בתנוחות מתקדמות והנחיה מתקדמת.

השיעור מתקיים בימי שלישי בין השעות 18:00-20:00 ומועבר על ידי אוהד

שיעור זה הוא תחת כרטיסית מתקדמים

ניתן להצטרף לשיעור זה לאחר קבלת אישור.

bottom of page