press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

המרכז ליוגה 

באר שבע

 יוגה בשיטת איינגר

המרכז ליוגה באר שבע הינו מרכז מוכר

אשר קיבל את ברכתו של ב.ק.ס איינגר.

המרכז מוכשר בהוראת יוגה, הכשרת מורים

ויוגה טיפולית כל זאת על פי שיטת איינגר

ובאישור מוסד האם בפונה, הודו.